Proceed to cart

Payment information

Payment is due according to agreement between customer and Företagsbostäder.
We use PayEx payment services for secure payments.

Betalning gäller enligt kontrakt mellan kunden och Företagsbostäder.
Vi använder oss av PayEx betallösningar för säkra betalningar.

Our terms and conditions

Visa MasterCardAmerican_Express_Logo

 

Contact Information

Orgnr: 556213-6241
Företagsbostäder Sverige AB
Tel: +46 (0)10 707 55 00
Mail: reservations@foretagsbostader.se 

Terms and conditions

Payment is due according to agreement between customer and Företagsbostäder.
We use PayEx payment services for secure payments.
You will receive the receipt by email after the transaction is done.

Betalning gäller enligt kontrakt mellan kunden och Företagsbostäder.
Vi använder oss av PayEx betallösningar för säkra betalningar.
Ni kommer att få kvitto per email efter att transaktionen är gjord.

right